dimanche 4 novembre 2012

IKUS ARTE JEANNOT" Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi.....
Kantuz ehortz nezate, hiltzen naizenian ."
Je suis né en chantant et je vis en chantant......
qu'on m'enterre en chantant quand je mourrai."
 
AGUR JAUNA
Goian Bego Jeannot